Raben logo
csm_Raben_CSR_1_banner_min_30b14c9b12.jpg your-partner-in-logistics

Socialinė atsakomybė

Kelias į atsakingumą

csm_Bremen__2_-min_7e4e486f6d.jpg

Mums, kaip socialiai atsakingai įmonei, rūpi etika visoje vertės grandinėje, kuriant sąžiningumu, skaidrumu ir abipuse pagarba grindžiamą kultūrą. Sąžiningas žaidimas yra vienas iš mūsų požiūrio į verslą.

Universalus sprendimas, kuris puikiai tinka ne tik sporte. Mes tikime, kad sąžiningumu grįsti santykiai padeda kurti geresnį rytojų. Mes linkime, kad kiekvienas mūsų sunkvežimių nuvažiuotas kilometras atneštų mums geresnę ateitį ir socialinę gerovę. Todėl kasmet dalyvaujame dialoge su suinteresuotomis šalimis, investuojame į efektyvesnius ir ekologiškesnius transporto sprendimus, sodiname medžius CO2 neutralizavimui, dalinamės savo žiniomis su studentais ir dalyvaujame įvairiose socialinėse akcijose.

csm_Raben_medium_truck_road_transport_heart_1-min_bb45b15f5f.jpg

Vykdydami socialiai atsakingą veiklą, daug dėmesio skiriame šioms sritims:

  • rūpinamės sveikata ir saugumu
  • partnerystė, bendradarbiavimas, ugdymas ir dalijimasis su suinteresuotomis šalimis
  • geriausių darbuotojų pritraukimas ir išlaikymas
  • neigiamo poveikio aplinkai kompensavimas
  • kokybiškų transporto paslaugų ir logistikos skatinimas

Siekdami gerovės ateities kartoms, užsibrėžiame sau ambicingus tikslus ir nepaliaujamai jų siekiame. Manome, kad tai padės mums aktyviai remti JT darnaus vystymo tikslus, visų pirma: atsakingą gamybą ir vartojimą, ekonomikos augimą ir tinkamą darbą, taip pat veiksmus klimato apsaugos srityje. Juk būtinas atsakingas transportas.

Matėte neteisėtus veiksmus, ar manote, kad buvo pažeistas mūsų Etikos kodeksas ir Jums atrodo, kad tokia situacija neturėjo įvykti?

Informuokite apie tai!
Praneškite apie tai ir anonimiškai


Whistleblowing

mesh