Raben logo
csm_infromation_security_banner_a6e51d2d21.jpg your-partner-in-logistics

Informacijos saugumas

Mes rūpinamės Jūsų duomenų saugumu

csm_Raben_security_08dd0ac157.jpg

Informacijos saugumas

Mes žinome, kad šiuo metu tinkama apsauga turi būti taikoma ne tik žmonių sveikatai ir gyvybei, gamtos ištekliams, bet ir informacijai, kuri yra labai vertinga bet kokiam verslui. Informacijos saugumą suprantame kaip užtikrinančią ne tik tinkamą konfidencialumą, bet ir prieinamumą bei vientisumą. Šis procesas reikalauja nuolatinio stebėjimo ir tobulinimo, kurio siekiame kurdami informacinę saugos sistemą, pagrįstą ISO 207001 gairėmis.

Manome, kad visi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 fizinių asmenų duomenų tvarkymo reikalavimai ir laisvas tokių duomenų judėjimas bei direktyvos 95/46/EC (Bendras duomenų apsaugos reglamentas) panaikinimas mums yra vienas svarbiausių tikslų valdant informacijos saugos sistemas.

csm_Raben_BCM-min_ca3c180d12.jpeg

Surinktus duomenis naudojame tik tais tikslais, kuriems jie buvo renkami. Rinkdami tokius duomenis, visuomet jaučiame pareigą visų pirma informuoti, kokiu būdu ir kiek laiko duomenys bus naudojami ir kas yra jų gavėjas.

Dėl to, galite būti tikri, kad:

  • konfidenciali informacija prieinama tik įgaliotiems asmenims,
  • reikalinga informacija prieinama tik atitinkamiems asmenims, o tai garantuoja trumpalaikiškumą ,
  • rūpinamės naudojamų duomenų kokybe, jų išsamumu ir teisingumu, kas leidžia sumažinti klaidų riziką.

Kliento zona

Duomenų tvarkymo ir apdorijimo principai

Kontaktai

Duomenų apsaugos klausimais

+370 5 232 18 13

lithuania.info@raben-group.com