Raben logo
csm_chemical_notxt_0b0e8e90fc.jpg your-partner-in-logistics

Chemijos pramonė

Jūsų produktai mums artimi

Modern infrastructure

Moderni saugojimo vieta

Own groupage network

Specialus transporto tinklas ir terminalai

Modern IT systems

Modernios IT sistemos

Dedicated team for ADR transport

Dedikuota ADR transporto komanda

Controlled temperature throughout the entire supply chain from 2 to 6 and 0 to 2

Kontroliuojama temperatūra transportavimo metu

  • Modern infrastructure

    Moderni saugojimo vieta

Item 1 of 5
Plant care garden

Cheminėms prekėms reikalingas ypatingas dėmesys ir atsargumas, todėl labai atsargiai ir atsakingai padedame kurti tvarias ir saugias tiekimo grandines Jūsų verslui. Kaip logistikos ekspertai ir vartotojai, puikiai suprantame Jūsų poreikius bei saugumo reikalavimus, kurių būtina laikytis saugant bei gabenant tokias prekes.

Siūlome daugybę specializuotų sprendimų, kurių svarbiausi:

  • atsidavusi specialistų komanda,
  • profesionaliai apmokyti vairuotojai ir specializuotos transporto priemonės,
  • pagalba renkant duomenis metinėms ADR transporto ataskaitoms.
Warehouse_Chemistry_min.jpg

Pavojingų prekių sandėliavimas

Didelė cheminių produktų dalis yra priskiriama prie pavojingų prekių. Turime ilgametę tokių prekių valdymo patirtį. Jau daug metų naudojame aukštesnės pakopos įrenginius bei ruošiame savo sandėlius specifiniams, su cheminėmis prekėmis susijusių reikalavimų, tenkinantiems „FM Global“ ir NFPA standartus, vykdymu, naudodami specialias patalpas atrinktoms prekėms bei tinkamai suprojektuotas purkštuvų sistemas, įrengtas po lubomis ir tarp stelažų ir lentynų. Mes žinome, kurias prekes galima laikyti šalia viena kitos, kad būtų išvengta galimo pavojaus aplinkai.

Degių skysčių laikymui pasitelkiame modernias ugnies gesinimo putų sistemas. Kai tik aptinkama liepsna, patalpos iškart užpildomos putomis.

Pavojingų prekių gabenimas

Gabenimo proceso dalis yra dokumentų rengimas pagal specialius ADR reikalavimus. Taip pat naudojame specializuotas transporto priemones. Ypatingą dėmesį skiriame krovinių išdėstymui sunkvežimiuose ir pritvirtiname paletes maksimaliam stabilumui.

Raben employees in action planting trees

Tvarūs sprendimai pramonei

Šiuo metu daug organizacijų siekia sukurti tvarų gamybos procesą. Kaip logistikos operatoriai, mes palaikome Jūsų aplinkosaugos pastangas. Reguliariai matuojame CO2, sistemingai keičiame senesnius sunkvežimius į naujus, kurie atitinka naujausius šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo reikalavimus, bei esame pritaikę daugybę ekologiškų sprendimų, susijusių su tolimesniu gamtos išteklių išsaugojimu. Galiausiai, neutralizuojame savo poveikį aplinkai organizduodami medžių sodinimo renginius. Plačiau apie mūsų ĮSA pastangas skaitykite: www.csr.raben-group.com