Raben logo
Protection of human life your-partner-in-logistics

Saugumo kultūra

Saugumas - mūsų prioritetas

Raben_people_on_warehouse_L.Zaborowska-Princ-min.jpg

SHE (angl. Safety, Health & Environment) - saugos, sveikatos ir aplinkosaugos programa

Raben Group gyvybė ir sveikata yra neginčijamos vertybės. Štai kodėl mes įsitikiname, kad mūsų organizacijoje saugumas yra kasdienė praktika, taikoma kiekviename procese ir kiekvienoje vietoje.

  • Įgyvendinome elgesio valdymo programą, nes žinome, kad nelaimingus atsitikimus sukelia pavojingi žmonių veiksmai.
  • Mūsų įmonės vadovai aktyviai dalyvauja SHE veikloje, motyvuoja darbuotojus, nustato standartus ir aktyviai dalyvauja plėtojant SHE programą.
  • Vykdydami SHE programą, mes nuolat didiname visų Raben procesuose dalyvaujančių asmenų informuotumą apie galimas rizikas ir prevencines priemones.
  • Dalijamės savo žiniomis apie tai savo organizacijoje ir už jos ribų.
MŪSŲ SAUGAUS GYVENIMO TAISYKLĖS

AUKSINES_SAUGUMO_TAISYKLES.pdf

Atsisiųsti
MŪSŲ SAUGAUS GYVENIMO TAISYKLĖS
Item 1 of 1
csm_Raben_koniczyna_b44bfdafc7.jpg

Aplinkos apsauga


Mums labai svarbi ekologija. Darome viską ką galime, kad poveikis aplinkai būtų teigiamas. Tausodami gamtinius išteklius, matuodami bei mažindami šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, siekiame ateities kartoms palikti švaresnį pasaulį.

  • Raginame visus elgtis ekologiškai,
  • Tausojame išteklius naudodami elektroninius sprendimus ir e-sąskaitas,
  • Siūlome sertifikuotas poveikio aplinkai matavimo priemones, pvz. CO2 skaičiuoklę, kuri leidžia patikimai išmatuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamą kiekį ir padeda kruoščiai planuoti jų mažinimo tikslus, 
  • Investuojame į šiuolaikišką automobilių parką ir daugelis kitų.