Raben logo

Kuro priemokos mokestis (DAF)

Kuro mokestis

Lietuvoje jau senokai pastebimas nuolatinis vidutinių kuro kainų svyravimas, kurį daugiausiai įtakoja naftos produktų ir naftos kainų pasaulio rinkose pokyčiai. Atsižvelgiant į tai, Raben Grupė įvedė bazinę formulę skaičiuoti kuro kainų pokyčių korekcijoms standartiniams tarptautiniams ir vietiniams pervežimams. Formulė leidžia lanksčiai keisti paslaugų įkainius pagal vidutines mėnesines dyzelinio kuro kainas. Dėl kuro korekcijos galima išvengti dažno Raben bendrovės teikiamų paslaugų kainoraščių keitimo.

Raben Grupė pasilieka teisę keisti kuro korekcijų skaičiavimo metodiką, ypač transporto paslaugoms, teikiamoms pagal sprendimus, kurie skiriasi nuo standartinių paslaugų vietiniais arba tarptautiniais maršrutais.

Transporto paslaugos

Tarptautiniuose ir vietiniuose pervežimuose Lietuvoje Raben Grupė pasilieka teisę automatiškai įvesti kainų korekcijos formulę, mėnesio vidutinei mažmeninei dyzelinio kuro kainai pasikeitus ne mažiau kaip 5% ar kelis kartus po 5% (t.y. 5%, 10% ir t.t.) virš arba žemiau bazinės normos sekančiam mėnesiui (priimta bazinė kaina yra vidutinė dyzelinio kuro kaina Lietuvoje 2010 m. 4 ketvirtį, kuri lygi 1,066 EUR už 1 litrą, pagal skelbiamą kuro kainų statistiką puslapyje www.degalukainos.lt). Nuo 2014 m. vidutinė kuro kaina Lietuvoje imama pagal www.circlek.lt skelbiamą informaciją. Tokiu atveju Klientams taikomi transporto paslaugų įkainiai pasikeis atsižvelgiant į dyzelinio kuro indeksą (DAF), kuris yra lygus 1,5 % už kiekvieną 5 % dyzelinio kuro kainos pasikeitimą. Indekso lygis priklauso nuo kuro sąnaudų ir gali keistis, kintant transporto išlaidų struktūrai. *

Transporto paslaugų kainų pokyčių priklausomybės nuo vidutinių mėnesio dyzelinio kuro mažmeninės kainos svyravimų, lentelė.

Pokytis

% kuro kainos
pokytis 1 ltr (EUR)
Kuro kaina % kainos pokytis už Raben paslaugas
nuo EUR/ltr. iki EUR/ltr.
0 0 % Bazinė kaina - 1,066 EUR 0 %
1 nuo 0 % iki 4,9 % 1,066 EUR 1,118 EUR 0 %
2 nuo 5 % iki 9,9 % 1,119 EUR 1,171 EUR 1,5 %
3 nuo 10 % iki 14,9 % 1,172 EUR 1,225 EUR 3 %
4 nuo 15 % iki 19,9 % 1,226 EUR 1,278 EUR 4,5 %
5 nuo 20 % iki 24,9 % 1,279 EUR 1,331 EUR 6 %
6 nuo 25 % iki 29,9 % 1,332 EUR 1,385 EUR 7,5 %
7 nuo 30 % iki 34,9 % 1,386 EUR 1,438 EUR 9 %
8 nuo 35 % iki 39,9 % 1,439 EUR 1,491 EUR 10,8 %
9 nuo 40 % iki 44,9 % 1,492 EUR 1,544 EUR 12,6 %
10 nuo 45 % iki 49,9 % 1,545 EUR 1,598 EUR 14,4 %
11 nuo 50 % iki 54,9 % 1,599 EUR 1,651 EUR 16,2 %
12 nuo 55 % iki 59,9 % 1,652 EUR 1,704 EUR 18 %
13 nuo 60 % iki 64,9 % 1,705 EUR 1,757 EUR 19,8 %
14 nuo 65 % iki 69,9 % 1,759 EUR 1,811 EUR 21,6 %
15 nuo 70 % iki 74,9 % 1,812 EUR 1,864 EUR 23,4 %
16 nuo 75 % iki 79,9 % 1,865 EUR 1,917 EUR 25,2 %
17 nuo 80 % iki 84,9 % 1,918 EUR 1,971 EUR 27,1 %
18 nuo 85 % iki 89,9 % 1,972 EUR 2,024 EUR 29 %
19 nuo 90 % iki 94,9 % 2,025 EUR 2,077 EUR 30,9 %
20 nuo 95 % iki 99,9 % 2,078 EUR 2,130 EUR 32,8 %
21 nuo 100 % iki 104,9 % 2,132 EUR 2,184 EUR 34,7 %
22 nuo 105 % iki 109,9 % 2,185 EUR 2,237 EUR 36,6 %
23 nuo 110 % iki 114,9 % 2,238 EUR 2,290 EUR 38,5 %
24 nuo 115 % iki 199,9 % 2,291 EUR 2,344 EUR 40,4 %
25 nuo 120 % iki 124,9 % 2,345 EUR 2,397 EUR 42,3 %
26 nuo 125 % iki 129,9 % 2,398 EUR 2,450 EUR 44,2 %
27 nuo 130 % iki 134,9 % 2,451 EUR 2,504 EUR 46,1 %