Raben logo

Kuro priemokos mokestis (DAF)

Kuro mokestis

Lietuvoje jau senokai pastebimas nuolatinis vidutinių kuro kainų svyravimas, kurį daugiausiai įtakoja naftos produktų ir naftos kainų pasaulio rinkose pokyčiai. Atsižvelgiant į tai, Raben Grupė įvedė bazinę formulę skaičiuoti kuro kainų pokyčių korekcijoms standartiniams tarptautiniams ir vietiniams pervežimams. Formulė leidžia lanksčiai keisti paslaugų įkainius pagal vidutines mėnesines dyzelinio kuro kainas. Dėl kuro korekcijos galima išvengti dažno Raben bendrovės teikiamų paslaugų kainoraščių keitimo.

Raben Grupė pasilieka teisę keisti kuro korekcijų skaičiavimo metodiką, ypač transporto paslaugoms, teikiamoms pagal sprendimus, kurie skiriasi nuo standartinių paslaugų vietiniais arba tarptautiniais maršrutais.

Transporto paslaugos

Tarptautiniuose ir vietiniuose pervežimuose Lietuvoje Raben Grupė pasilieka teisę automatiškai įvesti kainų korekcijos formulę, mėnesio vidutinei mažmeninei dyzelinio kuro kainai pasikeitus ne mažiau kaip 5% ar kelis kartus po 5% (t.y. 5%, 10% ir t.t.) virš arba žemiau bazinės normos sekančiam mėnesiui (priimta bazinė kaina yra vidutinė dyzelinio kuro kaina Lietuvoje 2010 m. 4 ketvirtį, kuri lygi 1,066 EUR už 1 litrą, pagal skelbiamą kuro kainų statistiką puslapyje www.degalukainos.lt). Nuo 2014 m. vidutinė kuro kaina Lietuvoje imama pagal www.circlek.lt skelbiamą informaciją. Tokiu atveju Klientams taikomi transporto paslaugų įkainiai pasikeis atsižvelgiant į dyzelinio kuro indeksą (DAF), kuris yra lygus 1,5 % už kiekvieną 5 % dyzelinio kuro kainos pasikeitimą. Indekso lygis priklauso nuo kuro sąnaudų ir gali keistis, kintant transporto išlaidų struktūrai. *

Transporto paslaugų kainų pokyčių priklausomybės nuo vidutinių mėnesio dyzelinio kuro mažmeninės kainos svyravimų, lentelė.

Pokytis

% kuro kainos
pokytis 1 ltr (EUR)
Kuro kaina % kainos pokytis už Raben paslaugas
nuo EUR/ltr. iki EUR/ltr.
0 0 % Bazinė kaina - 1,066 EUR 0 %
1 nuo 0 % iki 4,9 % 1,066 EUR 1,118 EUR 0 %
2 nuo 5 % iki 9,9 % 1,119 EUR 1,171 EUR 1,5 %
3 nuo 10 % iki 14,9 % 1,172 EUR 1,222 EUR 3 %
4 nuo 15 % iki 19,9 % 1,223 EUR 1,278 EUR 4,5 %
5 nuo 20 % iki 24,9 % 1,279 EUR 1,329 EUR 6 %
6 nuo 25 % iki 29,9 % 1,330 EUR 1,384 EUR 7,5 %
7 nuo 30 % iki 34,9 % 1,385 EUR 1,438 EUR 9 %
8 nuo 35 % iki 39,9 % 1,439 EUR 1,489 EUR 10,8 %
9 nuo 40 % iki 44,9 % 1,490 EUR 1,544 EUR 12,6 %
10 nuo 45 % iki 49,9 % 1,545 EUR 1,596 EUR 14,4 %
11 nuo 50 % iki 54,9 % 1,597 EUR 1,651 EUR 16,2 %
12 nuo 55 % iki 59,9 % 1,652 EUR 1,704 EUR 18 %