Raben logo
csm_BCM_1403f92adb.jpg your-partner-in-logistics

Verslo tęstinumo

ir rizikos valdymas

Saugumas yra mūsų DNR

Comprehensive process management

Periodinė sistemos peržiūra

daily_conections_copy_icon.svg

Veiklos tęstinumas

Dedicated customer services

Greita ir skaidri informacija

Flexibility with variable volumes

Išbandytos procedūros krizės atveju

  • Comprehensive process management

    Periodinė sistemos peržiūra

Item 1 of 4
csm_Raben_BCM_Risk-min_03bd9cc76d.jpg

Rizikos ir veiklos tęstinumo valdymas

Nepriklausomai nuo verslo srities, kiekvieną organizaciją gali ištikti nuostolius sukeliantys arba net veiklą nutraukiantys įvykiai.
Panašiai, bet kuris verslas gali atsidurti krizinėje situacijoje, kurią sukelia įvairūs vidiniai (darbuotojai, veiklos procesai), ar išoriniai (tiekėjai, klientai, konkurentai, atsitiktiniai įvykiai) faktoriai.

Esame pasiruošę tokioms situacijoms, tvirtai tikėdami šiuo moto: tikėkimės geriausio, pasirenkime blogiausiam.

csm_Raben_Risk_hands-min_006826e8ab.jpg

Įmonių rizikos valdymas (ĮRV)

Esame parengę išsamią įmonių rizikos valdymo sistemą, kurios pagrindiniai tikslai yra šie:

  • žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga,
  • grupės nuosavybės ir veiklos galimybių apsauga,
  • visų suinteresuotų šalių (pvz. mūsų klientai), interesų gynimas,
  • reputacijos išsaugojimas.

Kaip ĮRV sistemos dalį, sukūrėme galimybių bei rizikos identifikavimo ir įvertinimo metodiką, apibrėžėme galimų rezultatų ir konkrečių įvykių tikimybių lygius grupės ir atskirų įmonių lygiu. Nuolat identifikuojame, apibrėžiame ir įvertiname rizikas, taip pat pristatome rizikos kontrolės mechanizmus. Užtikriname sklandžią sistemos veiklą reguliariai ją tikrindami.

csm_Raben_Business_Contuinuity_Management-min_c7dc1d43df.jpg

Verslo tęstinumo valdymas (VTV) 

Visa tai įgyvendinama pasitelkiant Verslo tęstinumo valdymo sistemą. VTV - tai sistema, sukurta užtikrinti, kad organizacija nuolat funkcionuotų ir teiktų efektyvų klientų aptarnavimą net ir iškilus bet kokiems trukdžiams.

Mes sukūrėme ir įgyvendinome grupės politiką, kurioje yra detalūs planai ir atsakomybės už atskirus sistemos elementus. Avarinių situacijų planai yra tikrinami reguliariai, bent kartą per metus, kad galėtume toliau tobulinti sistemą. Be to, siekiant užtikrinti veiksmingą proceso palaikymą, visa dokumentacija tapo integruotų valdymo sistemų, kurios yra reguliariai peržiūrimos ir tikrinamos, dalimi.

Visais įmanomais būdais užtikriname, jog atsitiktiniai įvykiai bei išoriniai faktoriai nepakenktų ir nesutrukdytų sklandžiam paslaugų tiekimui.