Raben logo
csm_SBTi_KV-_CO2_media_www_270500d630.jpg

Raben prisijungia prie įmonių rato, turinčių moksliškai patikrintus dekarbonizacijos tikslus

2022.09.08
„Raben Group“ prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos „Science Based Targets“ („SBTi“) ir nustatė artimiausius dekarbonizacijos tikslus. Galiausiai juos patvirtino SBTi ekspertai, todėl tai yra aiškus įrodymas, kad „Raben Group“ nustatytas CO2 mažinimo kelias atitinka mokslinius reikalavimus ir realiai palaiko visuotinio atšilimo sustabdymą, esant žemesnei nei 2 °C temperatūrai, palyginti su priešindustriniais laikais.

SBTi yra pasaulinė organizacija, leidžianti įmonėms nustatyti ambicingus išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus, atitinkančius naujausius klimato mokslus. Jis skirtas paspartinti bendroves visame pasaulyje iki 2030 m. perpus sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir iki 2050 m. pasiekti, kad išmetamųjų teršalų kiekis būtų lygus nuliui. SBTi yra bendradarbiavimas tarp CDP, Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo, Pasaulio išteklių instituto (WRI) ir Pasaulio gamtos fondo (WWF).

Vidutinės temperatūros augimas visame pasaulyje turi būti žemesnis nei 2 ⁰C – tai pasaulinis tikslas, leidžiantis sustabdyti klimato kaitą. Su klimato kaita susijusių veiksmų nesėkmė yra viena rimčiausių ateinančio dešimtmečio pasaulinių pavojų, nurodytų Pasaulio ekonomikos forumo pasaulinės rizikos ataskaitoje. Tuo pačiu metu, atsižvelgiant į dabartinį ambicijų lygį, išreikštą pasaulinėje klimato politikoje, priimtoje iki 2020 m. pabaigos, galime tikėtis, kad vidutinė pasaulio temperatūra pakils iki maždaug 3°C, palyginti su priešindustriniais laikais. Tai reiškia neatidėliotiną poreikį ir paskutinę akimirką visiems subjektams, įskaitant verslo atstovus, įsitraukti į kovą, siekiant sumažinti išmetamų teršalų kiekį atmosferoje ir sustabdyti klimato kaitą.

 Prisijungimas prie mokslu pagrįstus mažinimo tikslus nusistačiusių įmonių grupės yra ne tik garbė, bet visų pirma didžiulis įsipareigojimas. Tikiu, kad mes visi, o ypač įmonės, esame atsakingi už mūsų planetos ateitį. Nustatydami tikslus, kuriuos tikrina SBTi ekspertai, duodame pažadą nuolat siekti mažinti savo neigiamą poveikį aplinkai ir eiti Paryžiaus susitarime numatytu keliu kovojant su klimato kaita“, – sakė „Raben Group“ generalinis direktorius Ewald Raben.

2022 m., paskelbus TKKK ataskaitą (Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija), bendrovė iškėlė naujus, ambicingesnius tikslus, apimančius emisijų mažinimą visoje vertės grandinėje. SBTi įvertinus šiuos tikslus, patvirtinta, kad jie atitinka 2015 m. Paryžiaus susitarime numatytą klimato tikslą – sustabdyti vidutinės pasaulinės temperatūros kilimą žemiau 2 ⁰C.

– Sumažinimo lygio nustatymas pagal SBTi metodiką yra tik pradžia. Norint visapusiškai pasiekti užsibrėžtus tikslus, į tiekimo grandinę būtina įtraukti ne tik save, bet ir visus partnerius. Be bendradarbiavimo nebus įmanomas dialogas, paremtas vertybių bendruomene, siekti pasaulinių tikslų ir susitarimų – aiškina Ewelina Jablonska-Gryżenia, Darnaus vystymosi vadovė.

Nauji „Raben Group“ artimiausio laikotarpio tikslai – iki 2030 m. 1 ir 2 apimties emisijas sumažinti 38,7 % (palyginti su 2020 m. emisijų lygiu). Tai reiškia, kad reikia sumažinti išmetamų teršalų kiekį tiek iš transporto, kuriuo naudojasi Raben Group, tiek su pastatų ir sandėlių infrastruktūros priežiūra. Be to, siekdama Paryžiaus susitarimo tikslo, „Raben Group“ įsipareigojo iki 2026 m. įtraukti savo reguliarius vežėjus, kurie bendrai atsako už 77 %, 3 apimties išmetamų teršalų, imtis veiksmų klimato kaitos srityje ir nustatyti išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus atitinkančius mokslinius reikalavimus.

Norint nustatyti tikslus, reikėjo visapusiško pasiryžimo ir išsamios verslo operacijų bei jos poveikio klimatui analizės. Todėl „Raben Group“ viso kūrimo proceso metu palaikymą gavo iš Deloitte.

Dabar prie SBTi prisijungia įmonės, kurios supranta, kad reikia veikti dabar ir supranta, kad reikia visapusiško pasiryžimo mažinti savo išmetamuosius teršalus, įskaitant visos tiekimo grandinės dalyvavimą. Norint sukurti ambicingą moksliškai pagrįstą dekarbonizavimo strategiją, reikia įtraukti daug vidinių suinteresuotųjų šalių ir labai dažnai nustatyti tikslus, kurių, atsižvelgiant į dabartinę technologinę raidą, nėra lengva pasiekti. - sakė Tomasz Gasiński, Deloitte tvarios plėtros komandos direktorius, Deloitte konsultacijų klimato kaitos bei ESG rizikos vadovas.