Terminai ir sąlygos

Terminai ir sąlygos

Spausdinti | Atsisiųsti kaip PDF

 1. Šiomis taisyklėmis UAB Raben Lietuva (toliau „Raben") įsipareigoja pateikti transporto priemonę, nugabenti Kliento jam patikėtą krovinį į paskirties punktą ir išduoti jį turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o Klientas įsipareigoja už krovinio pervežimą sumokėti nustatytą mokestį;
 2. Transportavimo kaina:

  Tarptautinių pervežimų kaina iš/į Latviją, Estiją, Lenkiją, Vokietiją, Olandiją, Slovakiją, Čekiją, Vengriją yra skaičiuojama pagal kubatūrą. Kaina nustatoma atsižvelgiant į didesnį rodiklį:

   a) tikrasis svoris arba
   b) konvertuojamas svoris - tai yra aukštesnis svoris, kurį lemia tūris.
                1m³ = 300 kg
                1 Euro Paletė = 500 kg

  Tarptautinių pervežimų kaina iš/į kitas Europos šalis iki 4 EP (arba 1,6 LDM) yra skaičiuojama pagal kubatūrą - o virš 4 EP (arba 1,6 LDM) pagal pakrovimo metrus.
        Transporto kaina yra nustatoma atsižvelgiant į didesnį rodiklį:
                a) tikrasis svoris arba
                b) konvertuojamas svoris - tai yra aukštesnis svoris, kurį lemia vienas iš dviejų parametrų (tūris arba pakrovimo metrai).
                1m³ = 300 kg
                1 LDM = 1250 kg
                1 Euro Paletė = 500 kg

  Vietinių pervežimų kaina yra skaičiuojama pagal kubatūrą.

  Transporto kaina yra nustatoma atsižvelgiant į didesnį rodiklį:
                a) tikrasis svoris arba
                b) konvertuojamas svoris - tai yra aukštesnis svoris, kurį lemia tūris.
                1m³ = 300 kg

         Raben turi teisę keisti transportavimo kainą, jei pasikeičia krovinio išmatavimai.

 3. Šalių (Kliento ir Raben) tarpusavio santykius apibrėžia LR CK, Tarptautinio Krovinių Vežimo Keliais Sutarties Konvencija (CMR Konvencija), Muitinės Konvencija dėl Tarptautinio krovinių transporto su TIR knygelėmis (1975m. TIR Konvencija), Kelių transporto kodeksas ir šios taisyklės;
 4. Klientui pageidaujant, Raben gali papildomai apdrausti Kliento prekes nuo praradimo, sugadinimo ar kitų rizikų pervežimo metu. Papildomas krovinio draudimas užtikrina, kad draudimo kompanija atlygins nuostolius, nepriklausomai nuo priežasčių sukėlusių žalą (vežėjo kaltės, vagysčių, ir pan.). Svarbu pažymėti, kad vežėjo atsakomybės ribos pagal CMR konvenciją neviršija 8.33 SDR už prarastą/sugadinto krovinio kilogramą.
 5. Kiekviena šalis įsipareigoja saugoti kitos šalies komercinius interesus, išlaikant neutralitetą santykiuose su Šalių klientais ir neplatinant gaunamos komercinės informacijos;
 6. Raben Lietuva krovinių transportavimą vykdo krovinius perkraunant tarpiniuose Raben Group padalinių terminaluose.
 7. Klientas įsipareigoja nedelsdamas Raben pranešti atsiradus kliūtims, dėl kurių gali būti nevykdomas užsakymas;
 8. Siekiant užtikrinti dokumentų saugumą, rekomenduojame krovinio dokumentus prisegti prie krovinio. UAB Raben Lietuva neprisiima atsakomybės už siunčiamų dokumentų kontrolę;
 9. Įsigaliojus naujam įstatymui Lenkijoje, pagal kurį numatomas vežėjų kontrolės mechanizmas, transporto paslaugų užsakovas, siuntėjas/gavėjas įsipareigoja informuoti įmonę Raben Lietuva jei jo prekės priklauso deklaruojamų krovinių sąrašui, kurį galite rasti čia, nurodant SENT bei KEY numerius.
 10. Pateikus užsakymą ir negavus iš Klientų aptarnavimo skyriaus patvirtinimo, prašome susisiekti su mumis, nes be šio patvirtinimo Jūsų užsakymas nebus vykdomas;
 11. Papildomos išlaidos:
  - pavojingų krovinių vežimas ADR;
  - transporto prastovos dėl siuntėjo/gavėjo kaltės;
  - visos papildomos paslaugos: krovinio pasikrovimui/išsikrovimui skiriama 30 min. Už kiekvienas sekančias 30 min. skaičiuojamas 8 EUR prastovos mokestis už 30 minučių.
 12. Visi ginčai ir nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių, sprendžiami derybų keliu;
 13. Šalims nesutarus, visi ginčai ir nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių, sprendžiami LR norminių aktų nustatyta tvarka, Vilniaus m. 2 apylinkės teisme (Gedimino pr. 40/1, Vilnius, Lietuva).
 14. Mokėjimo sąlygos: Banko pavedimu per 14 kalendorinių dienų nuo krovinio pristatymo dienos, pinigus pervedant į PVM sąskaitoje nurodytą Raben banko sąskaitą.
 15. Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną Raben turi teisę priskaičiuoti delspinigius, lygius 0,1 % nuo neapmokėtos sumos;
 16. Sąskaitos Klientams bus siunčiamos elektroniniu būdu - t.y. elektroniniu paštu per 2 darbo dienas nuo krovinio pristatymo.
 17. Klientui vėluojant apmokėti daugiau kaip 14 dienų, Raben turi teisę blokuoti naujus kliento užsakymus, pateikiamus Integrator; klientui vėluojant apmokėti daugiau kaip 30 dienų, Raben turi teisę vėluojančius mokėjimus perleisti skolos išieškojimo įmonėms ir Klientas turės padengti visas su tuom susijusias išlaidas.
 18. Papildomos UAB Raben Lietuva išlaidos, susijusios su susidariusio įsiskolinimo susigrąžinimu, yra dengiamos Skolininko sąskaita. UAB Raben Lietuva turi teisę skolos susigrąžinimui pasitelkti trečiuosius asmenis, kurių išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, „bylos registracijos mokesčiu“, „administraciniais mokesčiais“ bei „sėkmės mokesčiais“, kurie gali būti mokami tiesiogiai skolų išieškojimo paslaugas teikusiam asmeniui, taip pat apmoka Skolininkas pagal UAB Raben Lietuva arba skolos išieškojimo paslaugas teikusių trečiųjų asmenų išreikštą reikalavimą.
 19. Už krovinio įpakavimą atsako siuntėjas.
 20. Jei krovinius į Raben terminalą pristato Klientas arba Siuntėjas, krovinį pristačiusio asmens tapatybė bus patikrinama susisiekiant su Klientu/užsakovu (bus siunčiama asmens dokumento kopija).
 21. Kilus abejonėms, Raben turi teisę patikrinti krovinio turinį. Jeigu Klientas neleidžia Raben darbuotojui patikrinti krovinio turinio, tolimesnis krovinio transportavimas vykdomas nebus.
 22. Raben nepriima užsakymų, krovinių pervežimui kroviniams iš sąrašo apačioje:
 • Prekių, turinčių strateginę reikšmę (ginkluotės, ginklų, šaudmenų);
 • pavojingų krovinių ADR iš sąrašo apačioje:
 •    1 klasė - sprogstamosios medžiagos ir gaminiai (pvz., juodasis parakas) - leidžiama tik 1.4S UN 0323; UN 0432 gavus leidimą iš direktoriaus UAB Raben Lietuva.
 • 2 klasė - visos toksiškos dujos (2.3) ir degios prekės, didesnio nei 500 ml tūrio;
 • 3.0 klasė - liepsnieji skysčiai (pvz., benzinas); sprogmenų (klasifikacijos kodas D);
 • 4.1 klasė - sprogmenų (klasifikacijos kodas D arba DT) + savarankiškai reaktyvuojantys tipas A,B,C (SR1) ir reikalaujančių kontroliuojamą temperatūrą (SR2);
 • 4.2 klasė - savaime užsidegančios medžiagos (pvz., anglis, aktyvuota);
 • 5.2 klasė - tipas A,B,C (P1) ir reikalaujančių kontroliuojamą temperatūrą (P2);
 • 6.1 klasė - infekcinės medžiagos (pvz., vakcinos);
 • 6.2 ir 7 klasė - radioaktyviosios medžiagos (pvz., uranas);
 • Birių medžiagų (pakrautų urmu);
 • skystų medžiagų (talpyklose, cisternose);
 • negabaritinių krovinių;
 • asmeninių daiktų;
 • stiprų alkoholinių gėrimų;
 • tabako gaminių;
 • ne maisto prekių, kurioms reikia temperatūrinio režimo;
 • meno gaminių;
 • brangakmenių ir juvelyrinių dirbinių;
 • tauriųjų metalų;
 • gyvūnų;
 • augalų;
 • greitai gendančių prekių;
 • atliekų;
 • medicinos prekių;
 • vertybinių popierių;
 • žmonių palaikų;
 • pašto siuntinių;
 • prekių, netinkančių gabenti kelių transportu;
 • ir kitų prekių kurių neleidžiama vežti pagal Kelių transporto kodeksą.

Jei Klientas užsisakys pervežti siuntą, kuri yra išvardyta 18 punkte (viršuje), Raben neatsako už žalą atsiradusią dėl tokių vežimų. Be to, Klientas privalo apmokėti už padarytą žalą kitiems kroviniams.

Iškilus klausimams maloniai prašome susisiekti su RABEN Klientų aptarnavimo specialistais tel.

Vilniuje: 8-5-250-59-47, 8-5-250-53-69 arba 8-5-219-07-96

Kaune: 8-37-40-99-72 arba 8-37-29-17-16

Klaipėdoje: 8-46-43-28-34 arba 8-46-21-02-92

arba el-paštu: lithuania.info@raben-group.com